அறிவுரை கூறுவதற்கு தகுதி வேண்டும் – One Must Be Perfect To Advice Others

அறிவுரை கூறுவதற்கு தகுதி வேண்டும் – One Must Be Perfect To Advice Others

அறிவுரை கூறுவதற்கு தகுதி வேண்டும் – One Must Be Perfect To Advice Others PDF is a Popular Tamil Kids Book. He was a renowned author in Tamil literature. On this website, you are able to get a free PDF copy of the அறிவுரை கூறுவதற்கு தகுதி வேண்டும் – One Must Be Perfect To Advice Others. If you want to read this, you can download the free PDF copy of this Tamil Kids Book. You will also notice the Download PDF option after scrolling down a little bit. This book contains only 3 pages and the PDF size is only 0.7 Mb.

Book Details:

  • Book Name: அறிவுரை கூறுவதற்கு தகுதி வேண்டும் – One Must Be Perfect To Advice Others
  • Genre: Tamil Kids Books, Tamil Kids Justice Story
  • Total pages: 3
  • PDF Size: 0.7 Mb

Similar titles

The Death Sentence – அக்பரின் கோபம் – Akbar Birbal Story in Tamil
முயற்சி செய்யாதவர்களுக்குக் கடவுள் உதவமாட்டார் – God Will Not Help For Those Who Don’t Try
பொய் சாட்சி சொல்ல கூடாது – Do Not Bear False Witness – Small Tamil Story
The Priceless Diamond – கல்கண்டு வைரம் – Akbar Birbal Stories with Moral
Who is Greater- Akbar Birbal Stories – யார் உயர்ந்தவர்
அபசகுனம் -The Unlucky Servant அக்பர் பீர்பால் கதை
உழைத்தால் மட்டும் போதுமா – Is It Enough To Work
காகமும் அன்னப்பறவையும் – Crow And Swan – Short Moral Stories In Tamil
The Monkeys and the Gardener Story in Tamil- தோட்டக்காரனும் குரங்குகளும்
The Idea of the Khojas – அக்பர் பீர்பால் கோஜா மக்கள்-Akbar Birbal Story
The Merchant’s Duty – வணிகர்களின் காவல் – Akbar Birbal Story
The Indigo Jackal Moral Story in Tamil – மை பூசிய குள்ளநரி

Disqus: add shortname your comunity more info