ஈட்டியும் கேடயமும் – அக்பர் பீர்பால் கதை – The Sharpest Shield and Sword

ஈட்டியும் கேடயமும் – அக்பர் பீர்பால் கதை – The Sharpest Shield and Sword

ஈட்டியும் கேடயமும் – அக்பர் பீர்பால் கதை – The Sharpest Shield and Sword PDF is a action pact Tamil Kids Book. He was an esteemed author in Tamil literature. On this website, you are able to get a free PDF copy of the ஈட்டியும் கேடயமும் – அக்பர் பீர்பால் கதை – The Sharpest Shield and Sword book. If you want to read this, you can download the free PDF copy of this Tamil Kids Book. You will also notice the Download PDF option after scrolling down a little bit. This book contains only 4 pages and the PDF size is only 0.5 Mb.

Book Details:

  • Book Name: ஈட்டியும் கேடயமும் – அக்பர் பீர்பால் கதை – The Sharpest Shield and Sword
  • Genre: Tamil Kids Books, Tamil Kids Story books
  • Total pages: 4
  • PDF Size: 0.5 Mb

Similar titles

லியோ டால்ஸ்டாய்
அறியா ஊருக்குப் பயணம் – Travel To The City Of Ignorance – Tamil Story
Picasso Story in Tamil – பிக்காசோ கதை
The Best of All – அக்பரின் சந்தேசம்
The Greater Glutton – Akbar Birbal Story – அக்பரும் மாம்பழமும்
Tortoise and Eagle Tamil Kids Story திமிர்பிடித்த ஆமை
பொய் சாட்சி சொல்ல கூடாது – Do Not Bear False Witness – Small Tamil Story
அரண்மனை பல்லி – அறிவுக் கதைகள் – Tamil Story
பீர்பலும் கொள்ளைக்காரனும்-Birbal and Akbar Story
வலியவனுக்கு வலியவன் – திமிர் பிடித்த சேவல் கதை The Fighting Cocks And The Eagle
ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் – உதவி – George Washinton Real Life Story in Tamil
The Farmer, His Son And His Donkey -விவசாயியின் கழுதை

Disqus: add shortname your comunity more info