எழுதத் தெரிந்த புலி – நீதிக் கதைகள் – Tamil Kathaigal

எழுதத் தெரிந்த புலி – நீதிக் கதைகள் – Tamil Kathaigal

எழுதத் தெரிந்த புலி – நீதிக் கதைகள் – Tamil Kathaigal PDF is a Popular Tamil Kids Book. He was a renowned author in Tamil literature. On this website, you are able to get a free PDF copy of the எழுதத் தெரிந்த புலி – நீதிக் கதைகள் – Tamil Kathaigal book. If you want to read this, you can download the free PDF copy of this Tamil Kids Book. You will also notice the Download PDF option after scrolling down a little bit. This book contains only 4 pages and the PDF size is only 0.3 Mb.

Book Details:

  • Book Name: எழுதத் தெரிந்த புலி – நீதிக் கதைகள் – Tamil Kathaigal
  • Genre: Tamil Kids Books, Tamil Kids Justice Story
  • Total pages: 4
  • PDF Size: 0.3 Mb

Similar titles

The Donkey’s Load – கழுதை பொதிக்கு காவல் – Birbal Stories
The Goat’s Weight – ஆட்டின் எடை -Akbar Birbal Story
The Three Questions – Akbar Birbal Stories – மூன்று கேள்விகள்
The fox and the goat short story With Moral – நரியிடம் ஏமாந்த ஆடு சிறுகதை
டாக்டர் டூலிட்டிலும் விநோத விலங்கும் – தமிழ் கதைகள் – Strange Animal In Doctor Dolittle – Tamil Kathaigal
பொய் சாட்சி சொல்ல கூடாது – Do Not Bear False Witness – Small Tamil Story
Mongoose and Crane Kids Tamil Story கீரிப்பிள்ளையும் கொக்கும்
நான்கு பசுக்களும் புலியும் -நீதி கதைகள்
ஆந்தையின் அறிவு – Owl Story In Tamil-
The Gold Coin -Akbar Birbal Story in Tamil
சிங்கமும் சிலையும் -ஈசாப் நீதி கதைகள்-Aesop Fables inTamil
ஆறுவது சினம் – ஆத்திசூடி கதைகள் – Tamil Moral Story

Disqus: add shortname your comunity more info