ஏமாற்றுபவன் ஏமாறுவான் – Deceiver Will Be Deceived – One Page Tamil Story

ஏமாற்றுபவன் ஏமாறுவான் – Deceiver Will Be Deceived – One Page Tamil Story

ஏமாற்றுபவன் ஏமாறுவான் – Deceiver Will Be Deceived – One Page Tamil Story PDF is a Popular Tamil Kids Book. He was a renowned author in Tamil literature. On this website, you are able to get a free PDF copy of the ஏமாற்றுபவன் ஏமாறுவான் – Deceiver Will Be Deceived – One Page Tamil Story book. If you want to read this, you can download the free PDF copy of this Tamil Kids Book. You will also notice the Download PDF option after scrolling down a little bit. This book contains only 3 pages and the PDF size is only 0.8 Mb.

Book Details:

Similar titles

THE HUNTER, THE STAG, AND THE HORSE – TAMIL MORAL STORY- கலைமானும் குதிரையும் சிறுவர் கதைகள்
TAMIL STORIES FOR KIDS விறகு வெட்டுபவரும் கோடாரி தந்த மரமும்
தங்க இறகுகள் கொண்ட அன்னப்பறவை – Swan With Golden Feathers
ஏமாற்றாதே ஏமாறாதே – Don’t Cheat And Don’t Be Fooled
Thousands Of Slippers -Akbar Birbal Story in Tamil- பீர்பாலின் செருப்பு
The Unlucky Servant – Akbar Birbal Story
அபசகுனம் -The Unlucky Servant அக்பர் பீர்பால் கதை
பொய் சாட்சி சொல்ல கூடாது – Do Not Bear False Witness – Small Tamil Story
The Dog’s Chapati -நாயின் சப்பாத்தி -Akbar Birbal Story in Tamil
The Reluctant dragon story – தயக்கமுடைய டிராகன் – குழந்தைகள் சிறுகதை
நரியும் கரடியும் – Fox And Bear
அடுத்தவர் கஷ்டம்-Father and Son Kids Story

Disqus: add shortname your comunity more info