ஒருவரை உருவம் பார்த்து எடை போடக்கூடாது – Don’t Judge Anyone By Their Appearance – Short Stories Tamil

ஒருவரை உருவம் பார்த்து எடை போடக்கூடாது – Don’t Judge Anyone By Their Appearance – Short Stories Tamil

ஒருவரை உருவம் பார்த்து எடை போடக்கூடாது – Don’t Judge Anyone By Their Appearance – Short Stories Tamil PDF is a Popular Tamil Kids Book. He was a renowned author in Tamil literature. On this website, you are able to get a free PDF copy of the ஒருவரை உருவம் பார்த்து எடை போடக்கூடாது – Don’t Judge Anyone By Their Appearance – Short Stories Tamil book. If you want to read this, you can download the free PDF copy of this Tamil Kids Book. You will also notice the Download PDF option after scrolling down a little bit. This book contains only 4 pages and the PDF size is only 0.8 Mb.

Book Details:

  • Book Name: ஒருவரை உருவம் பார்த்து எடை போடக்கூடாது – Don’t Judge Anyone By Their Appearance – Short Stories Tamil
  • Genre: Tamil Kids Books, Tamil Kids Story books
  • Total pages: 4
  • PDF Size: 0.8 Mb

Similar titles

அரண்மனை சத்திரம்-அக்பர் பீர்பால் குழந்தைகள் கதை
Cunning Fox and the Clever Stork – தந்திர நரியும் புத்திசாலி கொக்கும்
மந்திர கிணறு – சிறுவர் கதைகள் – Magical Well – Story In Tamil
தன்வினை தன்னைச் சுடும் – It Will Shoot Itself – Moral Stories For Kids In Tamil
இயல்வது கரவேல் – ஆத்திசூடி கதைகள் – Tamil Story
What is in the Mind – மனதில் நினைத்தது என்ன – Akbar Birbal Story
கழுகும் காக்கையும் – Foolish Imitation Moral Story for Kids to read
புலி வருது புலி வருது
முட்டாள்களின் பட்டியல் – The List of Fools – Akbar Birbal Stories in Tamil
அழகு ஆபத்துக்கு உதவாது – Beauty Does Not Help In Risk
அதிர்ஷ்டமும் அறிவும் – தமிழ் கதைகள் – Luck And Knowledge – Fairy Tales In Tamil
திருட்டு கொக்கும் புத்திசாலி நண்டும் Tamil Kids Story Crane and Crab

Disqus: add shortname your comunity more info