கழுகும் காக்கையும் – Foolish Imitation Moral Story for Kids to read

கழுகும் காக்கையும் – Foolish Imitation Moral Story for Kids to read

கழுகும் காக்கையும் – Foolish Imitation Moral Story for Kids to read PDF is a Educational Tamil Kids Book. He was a renowned author in Tamil literature. On this website, you can get a free PDF copy of the கழுகும் காக்கையும் – Foolish Imitation Moral Story for Kids to read book. If you want to read this, you can download the free PDF copy of this Tamil Kids Book. You will also notice the Download PDF option after scrolling down a little bit. This book contains only 4 pages and the PDF size is only 0.3 Mb.

Book Details:

  • Book Name: கழுகும் காக்கையும் – Foolish Imitation Moral Story for Kids to read
  • Genre: Tamil Kids Books, Tamil Kids Story books
  • Total pages: 4
  • PDF Size: 0.3 Mb

Similar titles

பொய் சாட்சி சொல்ல கூடாது – Do Not Bear False Witness – Small Tamil Story
காந்தியும் குமரேசனும் – Gandhi And Kumarasana – Tamil Kathaigal
கழுத்தையும் நாயும் – குழந்தை சிறுகதை Tamil Kids Story
உடையது விளம்பேல் – ஆத்திசூடி கதைகள் – Tamil Kathaigal
பருவத்தே பயிர்செய் – ஆத்திசூடி கதைகள் – Do Things In The Right Time – Tamil Story
கூனை நிமிர்த்த வழி – தெனாலி ராமன் கதைகள் – The Crooked Way – Tenali Raman Story
தானம் அளிப்பது சிறந்தது – Donating Is Good – Motivational Stories In Tamil
Card Board Sign Tamil Kids Story
வாலில்லா நரி -The Fox without a Tail
முட்டாள் குரங்கும் பறவையும் – Foolish Monkey And A Bird – Bedtime Stories For Kids Tamil
வாயுள்ள பிள்ளை – தென்னாலிராமன் கதைகள் – Talented Child – Tenali Raman Story
சிறுவன் மற்றும் புலி – Tiger And Young Boy

Disqus: add shortname your comunity more info