குருடன் கையில் விளக்கு – Tamil Short Story – Lamp In Blind’s Hand

குருடன் கையில் விளக்கு – Tamil Short Story – Lamp In Blind’s Hand

குருடன் கையில் விளக்கு – Tamil Short Story – Lamp In Blind’s Hand PDF is an educational Tamil Kids Book. He was a renowned author in Tamil literature. On this website, you are able to get a free PDF copy of the குருடன் கையில் விளக்கு – Tamil Short Story – Lamp In Blind’s Hand book. If you want to read this, you can download the free PDF copy of this Tamil Kids Book. You will also notice the Download PDF option after scrolling down a little bit. This book contains only 1 pages and the PDF size is only 0.1 Mb.

Book Details:

Similar titles

மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார்
முட்டாள் காவல்காரன்
The Horse’s Thought – குதிரையின் உணவு-Akbar Birbal Stories in Tamil
The God Of The Jungle – மாம்பழ திருடன் – Akbar Birbal Tamil Story
மகாராஜாவின் ஏழை சகோதரர் – Poor Brother Of King
புலிக்கு பிறந்தது பூனையாகுமா Birbal Daughter In The Royal Court
Elephant rope story in tamil யானையும் சின்ன கயிறும்
கடல் பேய் – நீதிக் கதைகள் – Tamil Story
நான்கு நண்பர்கள் குழந்தைகள் சிறுகதை – Four Friend Tamil Story With Moral
அறிவு உயிரைக் காப்பாற்றும் – Knowledge Saves One’s Life – Tamil Story
சிங்கம் ,நரி ,கழுதை கதை -donkey fox and lion story moral
அறிவுரை கூறுவதற்கு தகுதி வேண்டும் – One Must Be Perfect To Advice Others

Disqus: add shortname your comunity more info