கூனை நிமிர்த்த வழி – தெனாலி ராமன் கதைகள் – The Crooked Way – Tenali Raman Story

கூனை நிமிர்த்த வழி – தெனாலி ராமன் கதைகள் – The Crooked Way – Tenali Raman Story

கூனை நிமிர்த்த வழி – தெனாலி ராமன் கதைகள் – The Crooked Way – Tenali Raman Story PDF is a fantastic Tamil Kids Book. He was a fascinating author in Tamil literature. On this website, you are able to get a free PDF copy of the கூனை நிமிர்த்த வழி – தெனாலி ராமன் கதைகள் – The Crooked Way – Tenali Raman Story book. If you want to read this, you can download the free PDF copy of this Tamil Kids Book. You will also notice the Download PDF option after scrolling down a little bit. This book contains only 3 pages and the PDF size is only 0.1 Mb.

Book Details:

  • Book Name: கூனை நிமிர்த்த வழி – தெனாலி ராமன் கதைகள் – The Crooked Way – Tenali Raman Story
  • Genre: Tamil Kids Books, Tamil Kids Story books
  • Total pages: 3
  • PDF Size: 0.1 Mb

Similar titles

தவளைகளின் சரியான முடிவு – தமிழ் கதைகள் – Right Decision Of The Frogs
வெற்றிலையும் பீர்பாலும்-Akbar Birbal Story in Tamil
An old lady on the cruise Story in Tamil
பொய் சாட்சி சொல்ல கூடாது – Do Not Bear False Witness – Small Tamil Story
ஓநாயை நம்பிய நாய்கள் – Tamil Kids Story Wolf and Dogs
நியூட்டன் Tamil Kids Story
சிங்கமும் விரகு வெட்டுபவரும் – The Lion and the Wood Cutter Story in Tamil
The Weeping River – நதியின் கண்ணீர் – Akbar Birbal Story
lal bagathur sastri kids story – லால் பகதூர் சாஸ்திரி
The Verbal Reward – கிருமியும் பீர்பாலும் – Akbar Birbal Story in Tamil
அறிவு உயிரைக் காப்பாற்றும் – Knowledge Saves One’s Life – Tamil Story
காந்திஜி கே.பி. சுந்தராம்பாள் நிகழ்வு

Disqus: add shortname your comunity more info