சிங்கத்தை ஏமாற்றிய தந்திர நரி  தமிழ் கதைகள் – The Cunning Fox Who Deceived The Lion – Tamil Neethi Kathaigal

சிங்கத்தை ஏமாற்றிய தந்திர நரி தமிழ் கதைகள் – The Cunning Fox Who Deceived The Lion – Tamil Neethi Kathaigal

சிங்கத்தை ஏமாற்றிய தந்திர நரி தமிழ் கதைகள் – The Cunning Fox Who Deceived The Lion – Tamil Neethi Kathaigal PDF is a exciting Tamil Kids Book. He was a renowned author in Tamil literature. On this website, you are able to get a free PDF copy of the சிங்கத்தை ஏமாற்றிய தந்திர நரி தமிழ் கதைகள் – The Cunning Fox Who Deceived The Lion – Tamil Neethi Kathaigal book. So to read this, you can download the free PDF copy of this Tamil Kids Book. Find the Download PDF option after scrolling down a little bit. This book contains only 2 pages and the PDF size is only 0.1 Mb.

Book Details:

  • Book Name: சிங்கத்தை ஏமாற்றிய தந்திர நரி தமிழ் கதைகள் – The Cunning Fox Who Deceived The Lion – Tamil Neethi Kathaigal
  • Genre: Tamil Kids Books, Tamil Kids Justice Story
  • Total pages: 2
  • PDF Size: 0.1 Mb

Similar titles

பேராசை பிடித்த பலூன் – Greedy Balloon
The Monkeys and the Gardener Story in Tamil- தோட்டக்காரனும் குரங்குகளும்
Thousands Of Slippers -Akbar Birbal Story in Tamil- பீர்பாலின் செருப்பு
காளை மாட்டு பால் – அக்பர் பீர்பால் கதை-Bull’s milk story of Akbar Birbal
ஏமாற்றாதே ஏமாறாதே – Don’t Cheat And Don’t Be Fooled
தவளையும் சுண்டெலியும்-Rat and Frog story
சிங்க அரசனுக்கு ஏற்பட்ட ஆபத்து – The Danger To Lion King
ஈவது விலக்கேல் – ஆத்திசூடி கதைகள் – Tamil Story
The Snake and the Foolish Forgs- பாம்பும் முட்டாள் தவளைகளும்
புலி வருது புலி வருது
The Gold Coin -Akbar Birbal Story in Tamil
ஒருவரை உருவம் பார்த்து எடை போடக்கூடாது – Don’t Judge Anyone By Their Appearance – Short Stories Tamil

Disqus: add shortname your comunity more info