சிங்கமும் தந்திரமான முயலும் – Lion And The Cunning Rabbit

சிங்கமும் தந்திரமான முயலும் – Lion And The Cunning Rabbit

சிங்கமும் தந்திரமான முயலும் – Lion And The Cunning Rabbit PDF is a Popular Tamil Kids Book. He was a renowned author in Tamil literature. On this website, you are able to get a free PDF copy of the சிங்கமும் தந்திரமான முயலும் – Lion And The Cunning Rabbit book. If you want to read this, you can download the free PDF copy of this Tamil Kids Book. You will also notice the Download PDF option after scrolling down a little bit. This book contains only 3 pages and the PDF size is only 0.7 Mb.

Book Details:

  • Book Name: சிங்கமும் தந்திரமான முயலும் – Lion And The Cunning Rabbit
  • Genre: Tamil Kids Books, Tamil Kids Justice Story
  • Total pages: 3
  • PDF Size: 0.7 Mb

Similar titles

அரசனும் அணிலும் – Tamil Story
The Honest Driver – நேர்மையான ஆட்டோ டிரைவர் – Tamil Stories For Kids
The Wolf and the Lamb – ஓநாயும் ஆட்டுக்குட்டியும்
செய்த தவறுக்கு மன்னிப்பு கேட்பது சிறந்தது – It Is Best To Apologise For The Mistakes – Moral Values Stories In Tamil
The Donkey’s Load – கழுதை பொதிக்கு காவல் – Birbal Stories
The Verbal Reward – கிருமியும் பீர்பாலும் – Akbar Birbal Story in Tamil
ஒருவரை ஒருவர் குறை கூறுவது தவறு – Blaming Each Other Is Wrong – Positive Thinking Short Stories In Tamil
Who is Greater- Akbar Birbal Stories – யார் உயர்ந்தவர்
Vivekanandar and Ramakrishna Story in Tamil
எல்லோரையும் திருப்தி படுத்த முடியுமா – Can Everyone Be Satisfied
சிங்க அரசனுக்கு ஏற்பட்ட ஆபத்து – The Danger To Lion King
The Monkeys and the Gardener Story in Tamil- தோட்டக்காரனும் குரங்குகளும்

Disqus: add shortname your comunity more info