சிங்கமும் தந்திரமான முயலும் – Lion And The Cunning Rabbit

சிங்கமும் தந்திரமான முயலும் – Lion And The Cunning Rabbit

சிங்கமும் தந்திரமான முயலும் – Lion And The Cunning Rabbit PDF is a Popular Tamil Kids Book. He was a renowned author in Tamil literature. On this website, you are able to get a free PDF copy of the சிங்கமும் தந்திரமான முயலும் – Lion And The Cunning Rabbit book. If you want to read this, you can download the free PDF copy of this Tamil Kids Book. You will also notice the Download PDF option after scrolling down a little bit. This book contains only 3 pages and the PDF size is only 0.7 Mb.

Book Details:

  • Book Name: சிங்கமும் தந்திரமான முயலும் – Lion And The Cunning Rabbit
  • Genre: Tamil Kids Books, Tamil Kids Justice Story
  • Total pages: 3
  • PDF Size: 0.7 Mb

Similar titles

காளை மாட்டு பால் – அக்பர் பீர்பால் கதை-Bull’s milk story of Akbar Birbal
உதவி கேட்ட ஓநாய் – The Wolf and the Sheep Moral Story in Tamil
அறிவுரை கூறுவதற்கு தகுதி வேண்டும் – One Must Be Perfect To Advice Others
ஒருவரை ஒருவர் குறை கூறுவது தவறு – Blaming Each Other Is Wrong – Positive Thinking Short Stories In Tamil
Monkey and Sparrow Story in Tamil – முட்டாள் குரங்கும் குருவியும்
ஆறுவது சினம் – ஆத்திசூடி கதைகள் – Tamil Moral Story
Apple Tree and the Farmer – ஆப்பிள் மரமும் விவசாயியும்
The Real Slave – யார் திருடன் – அக்பர் பீர்பால் கதை
பாட முயன்ற கழுதை – நீதிக் கதைகள் – Tamil Story
காகமும் அன்னப்பறவையும் – தமிழ் கதைகள் – The Crow And The Crane – Stories Tamil
தேவதை கொடுத்த புதையல் – தேவதை கதைகள் – The Treasure Given By The Angel – Stories In Tamil Fairy Tales
வரத்திலெல்லாம் சிறந்த வரம் – Everything Is The Best Gift For The Gift – Tamil Story

Disqus: add shortname your comunity more info