சினம் காத்தல் – Controlling Anger Moral Story in Tamil

சினம் காத்தல் – Controlling Anger Moral Story in Tamil

Birbal and Tansen-Akbar Birbal Story in Tamil-அக்பரும் தான்சேனும் PDF is a well recieved Tamil Kids Book. He was a Popular author in Tamil literature. On this website, you are able to get a free PDF copy of the Birbal and Tansen-Akbar Birbal Story in Tamil-அக்பரும் தான்சேனும் Story book. If you want to read this, you can download the free PDF copy of this Tamil Kids Book. You will also notice the Download PDF option after scrolling down a little bit. This book contains only 5 pages and the PDF size is only 0.5 Mb.

Book Details:

  • Book Name: Birbal and Tansen-Akbar Birbal Story in Tamil-அக்பரும் தான்சேனும்
  • Genre: Tamil Kids Books, Tamil Kids Story books
  • Total pages: 5
  • PDF Size: 0.5 Mb

Similar titles

பணிவு வேண்டும் – Be Humble
ஙப்-போல்-வளை-ஆத்திசூடி-கதைகள்-Preserve The Bonds Tamil kathaigal
புகழ்ச்சி மயக்கமும் ஓநாயின்  முடிவும் – The Fox’s Decision Towards The Praise Of Lamb
Short story on birds with moral பறவையின் கூடு
சனி நீராடு – ஆத்திசூடி கதைகள் – Shower With Clean Cold Water – Tamil Kathaigal
வாணியனும் தர்க்க சாஸ்திரியும் – Tamil Story – Merchant And Logician
உண்மை எப்போதும் வெல்லும்- Tamil Moral Story For Kids
ஓநாயும் குதிரையும் WOLF AND THE HORSE – Tamil Kids Story
The Snake and the Foolish Forgs- பாம்பும் முட்டாள் தவளைகளும்
சொல் பேச்சு கேட்காத கழுதை – Bedtime Stories For Kids In Tamil
The Real Test -Akbr Birbal Stories in Tamil-உண்மையான சோதனை
The Weeping River – நதியின் கண்ணீர் – Akbar Birbal Story

Disqus: add shortname your comunity more info