சிரிக்க வைக்கும் சொதப்பல்கள் By Rajalakshmi

சிரிக்க வைக்கும் சொதப்பல்கள் By Rajalakshmi

சிரிக்க வைக்கும் சொதப்பல்கள் PDF is a popular Tamil comedy book. சிரிக்க வைக்கும் சொதப்பல்கள் was written by the Tamil prominent author Rajalakshmi. He was a renowned author in Tamil literature. You can get a free PDF copy of the சிரிக்க வைக்கும் சொதப்பல்கள் book on this website. If you want to read this, you can download the free PDF copy of this comedy book. You will also notice the Download PDF option after scrolling down a bit. This book contains only 89 pages and the PDF size is only 0.7 Mb.

Book Details:

  • Book Name: சிரிக்க வைக்கும் சொதப்பல்கள்
  • Author: Rajalakshmi
  • Genre: Comedy
  • Publishing Date: 2014
  • Total pages: 89
  • PDF Size: 0.7 Mb

Similar titles

Kal Sirikkiradhu by La Sa Ramamrutham

Disqus: add shortname your comunity more info