சீனத்து மண் அக்பர் பீர்பால் கதை- Foot On the Land-Akbar Birbal Story in Tamil

சீனத்து மண் அக்பர் பீர்பால் கதை- Foot On the Land-Akbar Birbal Story in Tamil

சீனத்து மண் அக்பர் பீர்பால் கதை- Foot On the Land-Akbar Birbal Story in Tamil PDF is a Popular Tamil Kids Book. He was an esteemed author in Tamil literature. On this website, you can get a free PDF copy of the சீனத்து மண் அக்பர் பீர்பால் கதை- Foot On the Land-Akbar Birbal Story in Tamil book. To read this, you can download the free PDF copy of this Tamil Kids Book. You will also find the Download PDF option after scrolling down a little bit. This book contains only 5 pages and the PDF size is only 0.8 Mb.

Book Details:

  • Book Name: சீனத்து மண் அக்பர் பீர்பால் கதை- Foot On the Land-Akbar Birbal Story in Tamil
  • Genre: Tamil Kids Books, Tamil Kids Story books
  • Total pages: 5
  • PDF Size: 0.8 Mb

Similar titles

கடவுளும் தூதுவர்களும் -அக்பர் பீர்பால் கதை-God’s Own People
The Best of All – அக்பரின் சந்தேசம்
Apple Tree and the Farmer – ஆப்பிள் மரமும் விவசாயியும்
நான்கு பசுக்களும் புலியும் -நீதி கதைகள்
எலிகளைக் கொல்வது எளிதல்ல – தமிழ் கதைகள் – Killing Rats Is Not Easy – Tenali Raman Story
Ramu Somu Story in Tamil (Karadi Story) Wild Bear Moral Story
ஆந்தையின் அறிவு – Owl Story In Tamil-
கழுகும் காக்கையும் – Foolish Imitation Moral Story for Kids to read
புத்திசாலி ஆடு – Clever Goat
எத்தனை காகங்கள் -The Number of Crows and Bangles – Akbar Birbal Stories in Tamil
முயல்களும் தவளைகளும் – Rabit And Frog Short Story – நீதி கதைகள்
அன்னப்பறவையும் புறாவும் – Swan And Pigeon – Moral Stories For Kids In Tamil

Disqus: add shortname your comunity more info