தன்வினை தன்னைச் சுடும் – It Will Shoot Itself – Moral Stories For Kids In Tamil

தன்வினை தன்னைச் சுடும் – It Will Shoot Itself – Moral Stories For Kids In Tamil

தன்வினை தன்னைச் சுடும் – It Will Shoot Itself – Moral Stories For Kids In Tamil PDF is a Popular Tamil Kids Book. He was a renowned author in Tamil literature. On this website, you are able to get a free PDF copy of the தன்வினை தன்னைச் சுடும் – It Will Shoot Itself – Moral Stories For Kids In Tamil book. If you want to read this, you can download the free PDF copy of this Tamil Kids Book. You will also notice the Download PDF option after scrolling down a little bit. This book contains only 3 pages and the PDF size is only 0.8 Mb.

Book Details:

  • Book Name: தன்வினை தன்னைச் சுடும் – It Will Shoot Itself – Moral Stories For Kids In Tamil
  • Genre: Tamil Kids Books, Tamil Kids Justice Story
  • Total pages: 3
  • PDF Size: 0.8 Mb

Similar titles

அடுத்தவர் கஷ்டம்-Father and Son Kids Story
அரசனும் அணிலும் – Tamil Story
சிங்கமும் தந்திரமான முயலும் – Lion And The Cunning Rabbit
சிறுவன் மற்றும் புலி – Tiger And Young Boy
Two Cats and Clever Monkey-இரண்டு பூனைகளும் குரங்கும்
The Real Slave – யார் திருடன் – அக்பர் பீர்பால் கதை
மின்மினி பூச்சியின் காகமும் – Firefly And Crow – Short Moral Stories In Tamil
The Goose Girl Story – வாத்து இளவரசி
சண்டைச் சாமுராய் – நீதிக் கதைகள் – Tamil Story
The Bag of Coins – பாட்டியின் பணம் – Tamil Akbar Birbal Story
The Monkeys and the Gardener Story in Tamil- தோட்டக்காரனும் குரங்குகளும்
மணியோசையும் மக்கள் அச்சமும் – Sound Of The Bell And Fear Of The People

Disqus: add shortname your comunity more info