தவளைகளின் சரியான முடிவு – தமிழ் கதைகள் – Right Decision Of The Frogs

தவளைகளின் சரியான முடிவு – தமிழ் கதைகள் – Right Decision Of The Frogs

தவளைகளின் சரியான முடிவு – தமிழ் கதைகள் – Right Decision Of The Frogs PDF is a Popular Tamil Kids Book. He was a renowned author in Tamil literature. On this website, you are able to get a free PDF copy of the தவளைகளின் சரியான முடிவு – தமிழ் கதைகள் – Right Decision Of The Frogs book. If you want to read this, you can download the free PDF copy of this Tamil Kids Book. You will also notice the Download PDF option after scrolling down a little bit. This book contains only 3 pages and the PDF size is only 0.8 Mb.

Book Details:

  • Book Name: தவளைகளின் சரியான முடிவு – தமிழ் கதைகள் – Right Decision Of The Frogs
  • Genre: Tamil Kids Books, Tamil Kids Knowledge Stories
  • Total pages: 3
  • PDF Size: 0.8 Mb

Similar titles

தெனாலி ராமனின் வெகுமதி
கோபக்கார மகாராஜாவின் மலர் குவளைகள் – தமிழ் கதைகள் – Flower Vases Of Angry King
The Bag of Coins – யாருடைய பணம் Akbar Birbal Kadhai
அஃகம் சுருக்கேல் ஆத்திசூடி கதைகள் – Do Not Be Stingy In Selling Food Grains – Tamil Kathaigal
பொய் சாட்சி சொல்ல கூடாது – Do Not Bear False Witness – Small Tamil Story
The Donkey In The Lion Skin-அடி வாங்கிய கழுதை
பேசும் குகை – சிறுவர் கதைகள் – Speaking Cave
Two Goats Story in Tamil – இரண்டு முட்டாள் ஆடுகள்
இரகசியம் – Tamil Short Story
முயல்களும் தவளைகளும் – Rabit And Frog Short Story – நீதி கதைகள்
அம்மா கதை – தமிழ் கதைகள் – Moral Stories In Tamil To Read
எழுதத் தெரிந்த புலி – நீதிக் கதைகள் – Tamil Kathaigal

Disqus: add shortname your comunity more info