தவளையும் எருதும் – The Frog and the Ox Tamil Moral Story

தவளையும் எருதும் – The Frog and the Ox Tamil Moral Story

தவளையும் எருதும் – The Frog and the Ox Tamil Moral Story PDF is an Educational Tamil Kids Book. He was an acclaimed author in Tamil literature. On this website, you are able to get a free PDF copy of the தவளையும் எருதும் – The Frog and the Ox Tamil Moral Story book. If you want to read this, you can download the free PDF copy of this Tamil Kids Book. You will also notice the Download PDF option after scrolling down a bit. This book contains only 4 pages and the PDF size is only 0.3 Mb.

Book Details:

Similar titles

The Seed of a Tree- Akbar Birbal Stories in Tamil- விதையின் உயிர்
குதிரையும் கழுதையும் – தமிழ் கதைகள் – Horse And The Donkey – Small Story In Tamil
செய்த தவறுக்கு மன்னிப்பு கேட்பது சிறந்தது – It Is Best To Apologise For The Mistakes – Moral Values Stories In Tamil
ஒருவரை ஒருவர் குறை கூறுவது தவறு – Blaming Each Other Is Wrong – Positive Thinking Short Stories In Tamil
வெற்றிலையும் பீர்பாலும்-Akbar Birbal Story in Tamil
பாய்ஸ்-boys-tamil-kathaigal
The Magic Stick Akbar Birbaal Story- மந்திர குச்சி – அக்பர் பீர்பால் கதை
இழப்பதினால் வரும் இலாபங்கள் – தமிழ் கதைகள் – Gains From Losing – Tenali Raman Story
Thousands Of Slippers -Akbar Birbal Story in Tamil- பீர்பாலின் செருப்பு
The Best of All – அக்பரின் சந்தேசம்
Cocoon and the Butterfly – கூட்டு புழுவும் பட்டாம் பூச்சியும்
காலத்தின் அருமையை அறிவோம் – Value Of Time Should Be Known – Tamil Kutty Stories

Disqus: add shortname your comunity more info