தேனும் கசந்தது – The Honey Also Became Bitter

தேனும் கசந்தது – The Honey Also Became Bitter

தேனும் கசந்தது – The Honey Also Became Bitter PDF is a Popular Tamil Kids Book. He was a renowned author in Tamil literature. On this website, you are able to get a free PDF copy of the தேனும் கசந்தது – The Honey Also Became Bitter book. If you want to read this, you can download the free PDF copy of this Tamil Kids Book. You will also notice the Download PDF option after scrolling down a little bit. This book contains only 4 pages and the PDF size is only 0.8 Mb.

Book Details:

Similar titles

The Lazy Man and The God’s Plan – சோம்பேறி இளைஞனும் கடவுளின் கருணையும்
அன்னப்பறவையும் புறாவும் – Swan And Pigeon – Moral Stories For Kids In Tamil
THE THIEF AND THE DOG – Thirukkural Kadhaigal – நாயின் நல்லொழுக்கம்
The Most Beautiful Child – அழகிய குழந்தை
தங்க இறகுகள் கொண்ட அன்னப்பறவை – Swan With Golden Feathers
பொய் சாட்சி சொல்ல கூடாது – Do Not Bear False Witness – Small Tamil Story
The Emperor’s Value – அரசரின் மதிப்பு-Akbar Birbal Story
Tortoise and Eagle Tamil Kids Story திமிர்பிடித்த ஆமை
இரகசியம் – Tamil Short Story
உழைத்தால் மட்டும் போதுமா – Is It Enough To Work
The Sick Body-Akbar Birbal Tamil Stories-பீர்பாலுக்கு காய்ச்சல்
The Priceless Diamond – கல்கண்டு வைரம் – Akbar Birbal Stories with Moral

Disqus: add shortname your comunity more info