பதியைக் கொன்ற பாவை By Medhavi

பதியைக் கொன்ற பாவை By Medhavi

பதியைக் கொன்ற பாவை PDF is a Popular Tamil comics Book. பதியைக் கொன்ற பாவை was written by the Tamil prominent author Medhavi. He was a renowned author in Tamil literature. You can get a free PDF copy of the பதியைக் கொன்ற பாவை book on this website. If you want to read this, you can download the free PDF copy of this comics book. You will also notice the Download PDF option after scrolling down a bit. This book contains only 49 pages and the PDF size is only 0.4 Mb.

Book Details:

  • Book Name: பதியைக் கொன்ற பாவை
  • Author: Medhavi
  • Genre: Comics book
  • Publisher: Metha Comics
  • Total pages: 49
  • PDF Size: 0.4 Mb

Similar titles

பழி வாங்கும் பாவை by Lion Muthu Comics
பச்சை வனப்பாவை by Lion Muthu Comics.pdf
Vichithira Panthayam by Metha Comics
Ulagam sutrum valiban by Junior Lion Comics
Lion Muthu 1982 Comic
மரணக்கோட்டை by Lion Muthu Comics
ஹைவே 117 by Pushpa Thangadorai
பிணம் காத்த புதையல் இணைப்பு by Lion Muthu Comics
Famous Moral Stories By Indian Vedic School – 17
மின்னல் மனிதன் by Lion Muthu Comics
ராக்கெட் ரகசியம் by Lion Muthu Comics
இரத்த வெறியர்கள் by Lion Muthu Comics

Disqus: add shortname your comunity more info