பற்றி எரிந்து விழுந்த தென்னைமரம் By Thanjai Prakash

பற்றி எரிந்து விழுந்த தென்னைமரம் By Thanjai Prakash

பற்றி எரிந்து விழுந்த தென்னைமரம் PDF is a Popular Tamil Short Stories Book. பற்றி எரிந்து விழுந்த தென்னைமரம் was written by the Tamil prominent author Thanjai Prakash. He was a renowned author in Tamil literature. On this website, you are able to get a free PDF copy of the பற்றி எரிந்து விழுந்த தென்னைமரம் book. If you want to read this, you can download the free PDF copy of this Short Stories. You will also notice the Download PDF option after scrolling down a little bit. This book contains only 8 pages and the PDF size is only 1.46 Mb.

Book Details:

  • Book Name: பற்றி எரிந்து விழுந்த தென்னைமரம்
  • Author: Thanjai Prakash
  • Genre: Short Stories
  • Total pages: 8
  • PDF Size: 1.46 Mb

Similar titles

Chandramathi By Kalki Krishnamurthy
விண்டர் குயின் எக்ஸ்ப்ரஸ் By Athiradikkaran
Nirangal Puzhangum Oviyam by Prasanna Ranadheeran Pugazhendhi
கடல் முத்து By Ka. Naa. Subramanyam
Vasthathu Venu By Kalki Krishnamurthy
Kethaariyin Thaayaar By Kalki Krishnamurthy
Veenai Bhavani By Kalki Krishnamurthy
Pudhu Oversear By Kalki Krishnamurthy
Aram By B. Jeyamohan
Srikanthan Punarjanmam By Kalki Krishnamurthy
Nayagara by Sujatha
Anamika by Sujatha

Disqus: add shortname your comunity more info