பாம்புக்கு முனிவர் சொன்ன புத்திமதி – தமிழ் கதைகள் – Sage’s Advice To The Snake – Tamil Short Stories

பாம்புக்கு முனிவர் சொன்ன புத்திமதி – தமிழ் கதைகள் – Sage’s Advice To The Snake – Tamil Short Stories

பாம்புக்கு முனிவர் சொன்ன புத்திமதி – தமிழ் கதைகள் – Sage’s Advice To The Snake – Tamil Short Stories PDF is a well known Tamil Kids Book. He was a renowned author in Tamil literature. On this website, you are able to get a free PDF copy of the பாம்புக்கு முனிவர் சொன்ன புத்திமதி – தமிழ் கதைகள் – Sage’s Advice To The Snake – Tamil Short Stories book. Just read this online or download the free PDF copy of this Tamil Kids Book. You will also notice the Download PDF option after scrolling down a little bit. This book contains only 2 pages and the PDF size is only 0.1 Mb.

Book Details:

  • Book Name: பாம்புக்கு முனிவர் சொன்ன புத்திமதி – தமிழ் கதைகள் – Sage’s Advice To The Snake – Tamil Short Stories
  • Genre: Tamil Kids Books, Tamil Kids Story books
  • Total pages: 2
  • PDF Size: 0.1 Mb

Similar titles

ஆணவத்தின் முடிவு அவமானம் – The End Of Pride Is Shame
எதிரியால் ஏற்பட்ட விளைவு – நீதிக் கதைகள் – Tamil Story
காகமும் அன்னப்பறவையும் – Crow And Swan – Short Moral Stories In Tamil
The Horse’s Thought – குதிரையின் உணவு-Akbar Birbal Stories in Tamil
The Greatest Of All – யார் உயர்ந்தவர்- Akbar Birbal Stories In Tamil
எண் எழுத்து இகழேல் – ஆத்திசூடி கதைகள் – Number Writing Should Not Be Lost – Tamil Kathaigal
குருடன் கையில் விளக்கு – Tamil Short Story – Lamp In Blind’s Hand
புத்திசாலி ஆடுகள் – சிரிப்பு கதைகள் – Clever Goats – Comedy Stories In Tamil
உடையது விளம்பேல் – ஆத்திசூடி கதைகள் – Tamil Kathaigal
நான்கு நண்பர்கள் – நீதீக் கதைகள் – Tamil Kathaigal
பேராசை பிடித்த பலூன் – Greedy Balloon
The Monkeys and the Gardener Story in Tamil- தோட்டக்காரனும் குரங்குகளும்

Disqus: add shortname your comunity more info