பாம்பும் தவளைகளும் – தமிழ் கதைகள் – Snakes And Frogs – New Story In Tamil

பாம்பும் தவளைகளும் – தமிழ் கதைகள் – Snakes And Frogs – New Story In Tamil

Birbal and Tansen-Akbar Birbal Story in Tamil-அக்பரும் தான்சேனும் PDF is a Fabled Tamil Kids Book. He was an esteemed author in Tamil literature. On this website, you are able to get a free PDF copy of the Birbal and Tansen-Akbar Birbal Story in Tamil-அக்பரும் தான்சேனும் Story book. If you want to read this, you can download the free PDF copy of this Tamil Kids Book. You will also notice the Download PDF option after scrolling down a little bit. This book contains only 2 pages and the PDF size is only 0.1 Mb.

Book Details:

  • Book Name: Birbal and Tansen-Akbar Birbal Story in Tamil-அக்பரும் தான்சேனும்
  • Genre: Tamil Kids Books, Tamil Kids Story books
  • Total pages: 2
  • PDF Size: 0.1 Mb

Similar titles

The Lazy Man and The God’s Plan – சோம்பேறி இளைஞனும் கடவுளின் கருணையும்
Cunning Fox and the Clever Stork – தந்திர நரியும் புத்திசாலி கொக்கும்
Happy festivals-மகிழ்ச்சி தரும் பண்டிகைகள்- Akbar Birbal Story
எண் எழுத்து இகழேல் – ஆத்திசூடி கதைகள் – Number Writing Should Not Be Lost – Tamil Kathaigal
தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் 1000 தவறுகள் – Thomas alva edison bulb 1000 Mistakes
இணக்கம்-அறிந்து-இணங்கு-ஆத்திசூடி-கதைகள்-Make-friend-with-the-best-tamil-kathaigal
The Emperor’s Value – அரசரின் மதிப்பு-Akbar Birbal Story
முட்டாள்களின் பட்டியல் – The List of Fools – Akbar Birbal Stories in Tamil
The Goat’s Weight – ஆட்டின் எடை -Akbar Birbal Story
Something More valuable – Good moral stories
The Three Statues – Akbar Birbal Tamil Stories-மூன்று பொம்மைகள்
சிங்கமும் விரகு வெட்டுபவரும் – The Lion and the Wood Cutter Story in Tamil

Disqus: add shortname your comunity more info