புத்திசாலி சிங்கம் – தமிழ் கதைகள் – Clever Lion – Tamil Stories In Tamil

புத்திசாலி சிங்கம் – தமிழ் கதைகள் – Clever Lion – Tamil Stories In Tamil

புத்திசாலி சிங்கம் – தமிழ் கதைகள் – Clever Lion – Tamil Stories In Tamil PDF is a fantastic Tamil Kids Book. He was a well-known author in Tamil literature. On this website, you are able to get a free PDF copy of the புத்திசாலி சிங்கம் – தமிழ் கதைகள் – Clever Lion – Tamil Stories In Tamil book. If you want to read this, you can download the free PDF copy of this Tamil Kids Book. You will also notice the Download PDF option after scrolling down a little bit. This book contains only 2 pages and the PDF size is only 0.1 Mb.

Book Details:

  • Book Name: புத்திசாலி சிங்கம் – தமிழ் கதைகள் – Clever Lion – Tamil Stories In Tamil
  • Genre: Tamil Kids Books, Tamil Kids Story books
  • Total pages: 2
  • PDF Size: 0.1 Mb

Similar titles

கழுத்தையும் நாயும் – குழந்தை சிறுகதை Tamil Kids Story
புத்திசாலி தவளை Clever Frog Tamil Kids Story
நரியும் புலியும் – Fox And Tiger
செய்த தவறுக்கு மன்னிப்பு கேட்பது சிறந்தது – It Is Best To Apologise For The Mistakes – Moral Values Stories In Tamil
அஞ்சுவதற்கு அஞ்சாமை பேதமை – நீதிக் கதைகள் – Tamil Story
சாம்பலும், ரோமமும் – அப்பாஜி கதைகள் – Tamil Story
வலியவனுக்கு வலியவன் – திமிர் பிடித்த சேவல் கதை The Fighting Cocks And The Eagle
வெங்காயம் கதை – Onion Story – Tamil Short Story
ஏமாற்றாதே ஏமாறாதே – Don’t Cheat And Don’t Be Fooled
தவளைகளின் சரியான முடிவு – தமிழ் கதைகள் – Right Decision Of The Frogs
மார்பில் உதைத்த கால் – அக்பர் பீர்பால் கதை
விதியையே மாற்றிய அரச குமாரன் – The Prince Who Changed The Destiny – Tamil Story

Disqus: add shortname your comunity more info