புத்திசாலி தவளை Clever Frog Tamil Kids Story

புத்திசாலி தவளை Clever Frog Tamil Kids Story

புத்திசாலி தவளை Clever Frog Tamil Kids Story PDF is a Highly sought after Tamil Kids Book. He was a popular author in Tamil literature. On this website, you are able to get a free PDF copy of the புத்திசாலி தவளை Clever Frog Tamil Kids Story book. If you want to read this, you can download the free PDF copy of this Tamil Kids Book. You will also get to see the Download PDF option after scrolling down a little bit. This book contains only 5 pages and the PDF size is only 0.1 Mb.

Book Details:

Similar titles

அறிவு உயிரைக் காப்பாற்றும் – Knowledge Saves One’s Life – Tamil Storys
முரட்டு மல்லனைச் சொல்லால் வென்றது – தமிழ் கதைகள் – The Rogue Wrestler Won By Word Of Mouth – Tenali Raman Story
தேனும் கசந்தது – The Honey Also Became Bitter
ஒரு காளையின் அறிவுரை – தமிழ் கதைகள் – The Advice Of A Bull
அஃகம் சுருக்கேல் ஆத்திசூடி கதைகள் – Do Not Be Stingy In Selling Food Grains – Tamil Kathaigal
The other side of the wall moral story – Tamil Short Stories
ஒருவரை உருவம் பார்த்து எடை போடக்கூடாது – Don’t Judge Anyone By Their Appearance – Short Stories Tamil
தலை தப்பிய மூளை – தமிழ் கதைகள் – The Brain That Escaped The Head – Tenali Raman Story
Two Cats and Clever Monkey-இரண்டு பூனைகளும் குரங்கும்
இறைவன் மேல் முழு நம்பிக்கை வேண்டும் – Have Full Faith In God – Baby Story In Tamil
The Hair Dye – கருப்பு மை – Akbar Birbal Stories
குளிருக்கு பரிசு அக்பர் பீர்பால் கதை- Birbal and Kichadi – Tamil Kulanthaigal Kadhai

Disqus: add shortname your comunity more info