புத்திசாலி முயல் –  தமிழ் கதைகள் – Clever Rabbit – Story For Tamil

புத்திசாலி முயல் – தமிழ் கதைகள் – Clever Rabbit – Story For Tamil

புத்திசாலி முயல் – தமிழ் கதைகள் – Clever Rabbit – Story For Tamil PDF is a famous Tamil Kids Book. He was a well-known author in Tamil literature. On this website, you are able to get a free PDF copy of the புத்திசாலி முயல் – தமிழ் கதைகள் – Clever Rabbit – Story For Tamil book. If you want to read this, you can download the free PDF copy of this Tamil Kids Book. You will also notice the Download PDF option after scrolling down a little bit. This book contains only 4 pages and the PDF size is only 0.2 Mb.

Book Details:

  • Book Name: புத்திசாலி முயல் – தமிழ் கதைகள் – Clever Rabbit – Story For Tamil
  • Genre: Tamil Kids Books, Tamil Kids Knowledge Stories
  • Total pages: 4
  • PDF Size: 0.2 Mb

Similar titles

The Jackal and the War Drum – குள்ளநரியும் போர் முரசும்
தங்க மீனும் மீனவரும் – Fisherman and a Golden Fish-Moral Story For Kids
எருமை மற்றும் குறும்புக்கார குரங்கு – Buffalo And Mischievous Monkey
இயல்வது கரவேல் – ஆத்திசூடி கதைகள் – Tamil Story
The Weeping River – நதியின் கண்ணீர் – Akbar Birbal Story
கோபக்கார வியாபாரி – The Short Tempered Merchant – Birbal Story in Tamil
உழைத்தால் மட்டும் போதுமா – Is It Enough To Work
The Emperor’s Value – அரசரின் மதிப்பு-Akbar Birbal Story
The Ant and The Dove – புறாவும் எறும்பும் குட்டி கதை
What is in the Mind – மனதில் நினைத்தது என்ன – Akbar Birbal Story
கழுதையும் நாயும் – Donkey And Dog
வெட்டுக்கிளியும் எறும்பும் – Grasshopper And Ant

Disqus: add shortname your comunity more info