பொய் சாட்சி சொல்ல கூடாது – Do Not Bear False Witness – Small Tamil Story

பொய் சாட்சி சொல்ல கூடாது – Do Not Bear False Witness – Small Tamil Story

பொய் சாட்சி சொல்ல கூடாது – Do Not Bear False Witness – Small Tamil Story PDF is a Popular Tamil Kids Book. He was a renowned author in Tamil literature. On this website, you are able to get a free PDF copy of the பொய் சாட்சி சொல்ல கூடாது – Do Not Bear False Witness – Small Tamil Story book. If you want to read this, you can download the free PDF copy of this Tamil Kids Book. You will also notice the Download PDF option after scrolling down a little bit. This book contains only 5 pages and the PDF size is only 0.8 Mb.

Book Details:

  • Book Name: பொய் சாட்சி சொல்ல கூடாது – Do Not Bear False Witness – Small Tamil Story
  • Genre: Tamil Kids Books, Tamil Kids Justice Story
  • Total pages: 5
  • PDF Size: 0.8 Mb

Similar titles

ஏமாற்றுபவன் ஏமாறுவான் – Deceiver Will Be Deceived – One Page Tamil Story
The Real Test – Akbar Birbal Stories in Tamil-நல்ல கவசம்
Two Eagles Tamil Kids Story – இரண்டு பருந்துகள்
அறிவு உயிரைக் காப்பாற்றும் – Knowledge Saves One’s Life – Tamil Story
The Hen’s Eggs – சேவல் முட்டை அக்பர் பீர்பால் வேடிக்கை கதைகள்
The Exeptional Ruby – மாணிக்கத்தின் அளவு -Akbar Birbal Kathai
The Donkey In The Lion Skin-அடி வாங்கிய கழுதை
The Snake and the Foolish Forgs- பாம்பும் முட்டாள் தவளைகளும்
The King’s Dream – கனவில் பல் -அக்பர் பீர்பால் கதை
The Merchant’s Duty – வணிகர்களின் காவல் – Akbar Birbal Story
எல்லோரையும் திருப்தி படுத்த முடியுமா – Can Everyone Be Satisfied
அக்பர் பீர்பால் பாரசீக சிங்கம் கதை – Akbar Birbal Persian Lion story in tamil

Disqus: add shortname your comunity more info