முட்டாள்களின் பட்டியல் – The List of Fools – Akbar Birbal Stories in Tamil

முட்டாள்களின் பட்டியல் – The List of Fools – Akbar Birbal Stories in Tamil

முட்டாள்களின் பட்டியல் – The List of Fools – Akbar Birbal Stories in Tamil PDF is a Popular Tamil Kids Book. He was a widely known author in Tamil literature. On this website, you are able to get a free PDF copy of the முட்டாள்களின் பட்டியல் – The List of Fools – Akbar Birbal Stories in Tamil book. To read this, you can download the free PDF copy of this Tamil Kids Book. You will also notice the Download PDF option after scrolling down a little bit. This book contains only 5 pages and the PDF size is only 0.9 Mb.

Book Details:

  • Book Name: முட்டாள்களின் பட்டியல் – The List of Fools – Akbar Birbal Stories in Tamil
  • Genre: Tamil Kids Books, Tamil Kids Story books
  • Total pages: 5
  • PDF Size: 0.9 Mb

Similar titles

The Bear and the Bees கரடியும் தேனீக்களும்
தன்னம்பிக்கை உள்ள தவளை – தமிழ் கதைகள் – Self Confidence Of The Frog – Tamil Stories For Reading
Darkness Below A Lamp-Akbar Birbal Story-விளக்கின் இருட்டு
எல்லோரையும் திருப்தி படுத்த முடியுமா – Can Everyone Be Satisfied
பாட முயன்ற கழுதை – நீதிக் கதைகள் – Tamil Story
ஒரு காளையின் அறிவுரை – தமிழ் கதைகள் – The Advice Of A Bull
கடலுக்கு கல்யாணம் -The Wedding of the Sea-Akbar Birbal Story
The Lion King- Story in Tamil
தங்க இறகுகள் கொண்ட அன்னப்பறவை – Swan With Golden Feathers
சிங்க அரசனுக்கு ஏற்பட்ட ஆபத்து – The Danger To Lion King
The Tortoise and the bird – ஆமையும் குருவியும்
The Bullock Carts-மாட்டு வண்டிகள்-Akbar Birbal Story

Disqus: add shortname your comunity more info