முட்டி முட்டி ஏற்றினாலும் முட்டாள் மூளையிலே ஒன்றும் ஏறாது – பழமொழிக் கதைகள் – Tamil Story

முட்டி முட்டி ஏற்றினாலும் முட்டாள் மூளையிலே ஒன்றும் ஏறாது – பழமொழிக் கதைகள் – Tamil Story

முட்டி முட்டி ஏற்றினாலும் முட்டாள் மூளையிலே ஒன்றும் ஏறாது – பழமொழிக் கதைகள் – Tamil Story PDF is a fascinating Tamil Kids Book. He was a renowned author in Tamil literature. On this website, you are able to get a free PDF copy of the முட்டி முட்டி ஏற்றினாலும் முட்டாள் மூளையிலே ஒன்றும் ஏறாது – பழமொழிக் கதைகள் – Tamil Story book. If you want to read this, download the free PDF copy of this Tamil Kids Book. You will also notice the Download PDF option after scrolling down a little bit. This book contains only 4 pages and the PDF size is only 0.2 Mb.

Book Details:

  • Book Name: முட்டி முட்டி ஏற்றினாலும் முட்டாள் மூளையிலே ஒன்றும் ஏறாது – பழமொழிக் கதைகள் – Tamil Story
  • Genre: Tamil Kids Books, Tamil Kids Story books
  • Total pages: 4
  • PDF Size: 0.2 Mb

Similar titles

Dove Story For Kids – புறாவும் எறும்பும் கதை
தேவதை கொடுத்த புதையல் – தேவதை கதைகள் – The Treasure Given By The Angel – Stories In Tamil Fairy Tales
இறைவன் மேல் முழு நம்பிக்கை வேண்டும் – Have Full Faith In God – Baby Story In Tamil
இரட்டைத்தலை கொக்கு – தமிழ் கதைகள் – Double-Headed Crane – Bedtime Stories In Tamil
முட்டாள் குருவியும் குரங்கும் – தமிழ் கதைகள் – Stupid Bird And Monkey – Tamil Neethi Kathaigal
Thirsty Crow Kids Moral Stories – தாகமான காகம்
The Donkey’s Load – கழுதை பொதிக்கு காவல் – Birbal Stories
இசை – அக்பர் பீர்பால் கதை -The Divine Music – Akbar Birbal Story in Tamil
சமையற்காரனின் சாமர்த்தியம்- தமிழ் கதைகள் – Chef Dexterity – Tamil Kathaigal
The Jackal And Lion Kids Story – குள்ள நரியும் சிங்க ராஜாவும் – திருக்குறள் கதைகள் – Thirukkural Stories
எலிகளைக் கொல்வது எளிதல்ல – தமிழ் கதைகள் – Killing Rats Is Not Easy – Tenali Raman Story
தேனும் கசந்தது – The Honey Also Became Bitter

Disqus: add shortname your comunity more info