முயல்களும் தவளைகளும் – Rabit And Frog Short Story – நீதி கதைகள்

முயல்களும் தவளைகளும் – Rabit And Frog Short Story – நீதி கதைகள்

முயல்களும் தவளைகளும் – Rabit And Frog Short Story – நீதி கதைகள் PDF is a Popular Tamil Kids Book. He was a renowned author in Tamil literature. On this website, you are able to get a free PDF copy of the முயல்களும் தவளைகளும் – Rabit And Frog Short Story – நீதி கதைகள் book. If you want to read this, you can download the free PDF copy of this Tamil Kids Book. You will also notice the Download PDF option after scrolling down a little bit. This book contains only 4 pages and the PDF size is only 0.8 Mb.

Book Details:

  • Book Name: முயல்களும் தவளைகளும் – Rabit And Frog Short Story – நீதி கதைகள்
  • Genre: Tamil Kids Books, Tamil Kids Motivational Books
  • Total pages: 4
  • PDF Size: 0.8 Mb

Similar titles

The Lazy Man and The God’s Plan – சோம்பேறி இளைஞனும் கடவுளின் கருணையும்
The Sick Body-Akbar Birbal Tamil Stories-பீர்பாலுக்கு காய்ச்சல்
The Real Slave – யார் திருடன் – அக்பர் பீர்பால் கதை
Two Cats and Clever Monkey-இரண்டு பூனைகளும் குரங்கும்
அன்னப்பறவையும் புறாவும் – Swan And Pigeon – Moral Stories For Kids In Tamil
முயற்சி செய்யாதவர்களுக்குக் கடவுள் உதவமாட்டார் – God Will Not Help For Those Who Don’t Try
மின்மினி பூச்சியின் காகமும் – Firefly And Crow – Short Moral Stories In Tamil
Who will Bell the Cat – Kids Story – பூனைக்கு யார் மணி கட்டுவது
The Wolf and the Lamb – ஓநாயும் ஆட்டுக்குட்டியும்
The Bullock Carts-மாட்டு வண்டிகள்-Akbar Birbal Story
The Wise Lion and Fox Story in Tamil Language- சிங்கமும் நரியும் குழந்தைகள் கதை
நரியும் கரடியும் – Fox And Bear

Disqus: add shortname your comunity more info